Idealna lekcja

Jaka powinna być idealna lekcja? Przede wszystkim ciekawa, przyjazna i nowoczesna. Rodzice uczniów dodaliby z całą pewnością epitet skuteczna. Jak zatem zorganizować lekcje, aby były dla uczniów ciekawe, w swej naturze idealne? Po pierwsze zaufaj swojej mądrości....

Uczenie się

Uczenie się jest wpisane w naturalne predyspozycje każdego człowieka.Aby mogło być procesem wzbogacającym wiedzę o świecie ważne są takie aspekty jak środowisko w którym przebiega, atmosfera oraz forma.Uczenie się przez działanie, zadawanie pytań, czy aktywna, niczym...