Myślenie o szkole

W jaki sposób budować równowagę w szkole? Istnieje wiele sposobów, aby w podobny sposób zacząć myśleć o szkole. Nauczyciele, uczniowie i rodzice, którzy podążają w jednym kierunku rozwoju, mają jeden cel – dobrą szkołę. Jaka powinna być dobra szkoła? Aby odpowiedzieć...

Profil szkoły

Określenie profilu szkoły pełni rolę ważnego czynnika diagnozującego, który służy do sprecyzowania obszaru zmiany. Diagnoza szkoły łączy się z szerokim poznaniem opinii na temat funkcjonowania szkoły, która dotyczy całej społeczności szkolnej. Dyrekcja, nauczyciele,...