„Drzwi do uczenia się”

” Ruch jest drzwiami do uczenia się” twierdzi Paul Dennison, twórca kinezjologii edukacyjnej. Mózg i ciało wpływają na siebie nawzajem. Ruch pobudza aktywność intelektualną, integruje i zakotwicza informacje sensoryczne w sieci neuronalnej ludzkiego...

Czytanie w zasięgu wzroku

Czytanie to druga obok pisania umiejętność szkolna, która wpływa na sukces edukacyjny Twojego dziecka. Dzięki czytaniu pogłębiamy horyzonty naszej wiedzy o świecie, lepiej rozumiemy emocje, budujemy lepsze warunki współpracy w grupie. To tylko początek wielorakich...