Style kierowania zespołem- wnioski

Style kierowania dyrektora szkoły muszą być dopasowane do konkretnej sytuacji oczekiwań i możliwości pracowników. Wybór określonego stylu kierowania powinien prowadzić do efektywnego zarządzania firmą, rozwoju kadry pracowniczej, a tym samym gwarantować sukces...

Style kierowania zespołem według Likert

Na uwagę zasługuje również teoria stylów zarządzania, którą opracował R. Likert. Celem opracowania tejże teorii była chęć stworzenie optymalnego, ze względu na odpowiednie relacje społeczne pracowników, sposobu sprawowania nadzoru w firmie. Jakie są główne założenia...

Przywództwo i kierowanie zespołem.

 Rolą współczesnego dyrektora szkoły jest nie tylko administrowanie, lecz również, a właściwie przede wszystkim przewodzenie całemu środowisku szkolnemu. Dyrektor szkoły powinien nieustannie rozwijać się w roli lidera edukacyjnego. Budowa sprawnie działającej...