Odwołać egzaminy

Pomimo braku jednoznacznej decyzji MEN w sprawie tegorocznych matur i egzaminu ósmoklasisty, krzesła wydają się pozostać puste. Epidemia koronawirusa w naszym kraju nie ustępuje. Zniechęcająca atmosfera związana jest nie tylko z brakiem tradycyjnej edukacji uczniów w...

Uczymy się zdalnie

Z piątku 20 marca 2020 na sobotę 21 marca 2020, w późnych godzinach wieczornych Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało dwa akty prawne, na podstawie których dyrektorzy zorganizują nauczanie na odległość we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce. W...