Wykorzystanie czasu.

Efektywne wykorzystanie czasu przez dyrektora szkoły to jeden z najważniejszych czynników, wpływających na skuteczne kierowanie placówką edukacyjną. Wielu dyrektorów szkół boryka się z problemem efektywnego wykorzystania czasu. Czas to największy zasób dobrego...

Kryteria edukacji zdalnej.

Za nami miesiąc edukacji zdalnej uczniów w jesiennej odsłonie. Warto pokusić się podsumowania i ewaluacje tego okresu nauki. W przepisach prawa oświatowego, według którego realizujemy edukację zdalną uczniów odnaleźć możemy kryteria, które mogą służyć jako ważne...

Zarządzanie w szkole.

Zarządzanie szkołą niesie ze sobą obowiązki wynikające z zadań, które realizuje dyrektor placówki oświatowej. W ramach swoich kompetencji jako przełożonego merytorycznego, ale również jako pracodawcy dyrektor dba o funkcjonowanie całościowe szkoły. Jak wygląda...

Bezpieczeństwo- obowiązki dyrektora szkoły.

Szkoła to instytucja, w której szczególną wagę przypisuje się kwestiom związanym z bezpieczeństwem uczniów. Obowiązki w tym zakresie wynikają nie tylko z przepisów prawa, ale przede wszystkim z realizacji powinności wynikającej ze sprawowaniem opieki nad dziećmi....