Dopasowanie w wychowaniu dziecka.

Komunikacja z własnym dzieckiem jest podstawą budowania relacji międzyludzkich. W świecie zdominowanym przez media elektroniczne bezpośrednie kontakty są priorytetem. Żyjemy obok siebie zamiast ze sobą, a to rodzi niebezpieczeństwo niezrozumienia, niedopasowania w...

„Kaganek oświaty” we współczesnej szkole.

Czym jest wychowanie dziecka? Wincenty Okoń w „Słowniku Pedagogicznym”  podaje definicję, która integruje zaplanowaną działalność społeczną wielu instytucji, rodziny, czy też środków masowego przekazu. Celem wychowania dziecka są pozytywne zmiany w jego osobowości,...

Bezpieczni w sieci

Zza ekranu spartphone, laptopa lub tabletu wyłania się obraz cyfrowej rzeczywistości, w której dorastają nasze dzieci. Pojawiają się zagrożenia, na które rodzice i nauczyciele muszą reagować. Cyberbezpieczeństwo wkracza do programów wychowawczych, priorytetów pracy...

Ten scyfrowany świat

Scyfrowany świat tworzy naturalne globalne środowisko wychowawcze dla naszych dzieci.Anonimowość, nowe formy seksualności młodych ludzi, agresja, czy przemoc są jego integralnymi elementami.Przed rodzicem i nauczycielem ważne zadanie: „pokaż swojemu dziecku/...