Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną

Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną wymaga wiedzy merytorycznej oraz odpowiednich warunków jej realizacji. Uczeń niepełnosprawny ma szansę odnieść sukces edukacyjny skrojony na miarę jego możliwości. Na co zatem należy zwrócić uwagę w codziennej...

Uwaga, motywacja, emocje.

 Uwaga, motywacja i emocje to trzy czynniki decydujące o procesie uczenia się.Dzięki współdziałaniu tych kluczowych „pierwiastków uczenia się”, dochodzi do pozytywnych zmian neuronalnych w naszym umyśle.Planując lekcję nie możesz zapomnieć o...

jak wspierać myślenie dziecka?

Efektywne uczenie się to siła wektorowa zależna od oddziaływań wielu funkcji i procesów umysłowych.Wspieranie myślenia dziecka jest niezwykle istotne dla jego rozwoju , osobowości, emocji.Co to są procesy i funkcje myślowe i w jaki sposób wpływają na uczenie...