Uczyć zdalnie

Zdalna edukacja wprowadziła do polskich szkół praktykę zdalnego świadczenia pracy przez nauczycieli. Wraz wydłużającą się w czasie pandemią spadała nie tylko motywacja uczniów do nauki, ale również poziom zaangażowania nauczycieli w pracę. Uczyć zdalnie oznaczało...

Przestrzeń cyfrowej współpracy.

Nowoczesne technologie wspierają proces uczenia się uczniów. Dodatkową zaletę stosowania nowoczesnych narzędzi cyfrowych jest indywidualizacja, personalizacja procesu uczenia się oraz kształtowanie ważnych dla życia i pracy umiejętności. Współczesna szkoła dba o...

Zoom fatigue

Czy znacie nowe pojęcie „zoom fatigue”?W związku ze spędzaniem dużej ilości czasu przed ekranami komputera, tabletu, smartfona, pojawia się dyskomfort psychiczny i fizyczny.Dodatkowo ciągłe powiadomienia w telefonie, maile, wiadomości wpływały na szybko przybierającą...