Mowa sześcio- i siedmiolatka

Kompetencja językowa i komunikacyjna dzieci sześcio- i siedmioletnich różni się między sobą.U progu klasy pierwszej dziecko powinno przede wszystkim mieć ukończony etap nabywania języka.Charakteryzuje się to m.in. posiadaniem w swoim zasobie fonetycznym wszystkich...

dyslalia

 DYSLALIA to patologia mowy dotycząca artykulacji. Terminem tym określa się wady wymowy. Dziecko dyslaliczne charakteryzuje się  jako dziecko z wadami wymowy.Zastanówmy się nad tym jak można podzielić wady wymowy u dzieci? Niektórzy autorzy nadali temu terminowi inne...

R A MOŻE R? JAK TO WYPOWIEDZIEĆ?

Głoska r to głoska oryginalna na tle całego systemu głosek języka polskiego. Jej artykulacja wymaga wibracji koniuszka języka uniesionego do wałeczka dziąsłowego. Boki języka przylegają do wewnętrznych górnych zębów i dziąseł.Terapia głoski r zazwyczaj jest długa i...

t d n- niezawodna kombinacja

Głoski t d n mają wiele wspólnego z artykulacją głoski r, są to również głoski przedniojęzykowo- zębowe, dlatego metoda fonetyczna przy wywoływaniu r bazuje na kombinacjach układów tych właśnie głosek. Dodatkowo artykulacja r wymaga wibracji koniuszka języka. Jest to...

Mam marzenie, chcę ryczeć jak lew!

Przyczyn zaburzeń realizacji głoski r jest wiele. Wśród nich mało ruchliwy język, który wymaga ćwiczeń. Jedną z przyczyn zaburzeń realizacji głoski r jest zbyt krótkie wędzidełko. Jest to przypadłość anatomiczna, która wymaga interwencji chirurgicznej, a następnie...