Zadania szkoły w nowym roku szkolnym.

Rok szkolny 2020/2021 jest wyjątkowy.  Szkoły wróciły do trybu stacjonarnej nauki i realizują zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze w warunkach epidemii.  W tym roku szkolnym skupiamy się m.in. na nowoczesnych technologiach, wsparciu psychologiczno-...

Zarządzanie w oświacie.

Współczesne zarządzanie placówką edukacyjną generuje szereg dylematów.Zarządzanie jest procesem w pełni demokratycznym i podmiotowym. Dyrektor jako osoba zarządzającą na podstawie przepisów prawa wraz z organem kolegialnym szkoły, a mianowicie radą pedagogiczną,...

Emocje na zdrowie.

Na naszą życiową krzepę wpływają emocje, którymi zarządzamy.Śmiało mogę powiedzieć, że wysoki poziom pozytywnych emocji jest tym, czym kompleks witamin dla naszego zdrowia.Odpowiednia afektywność człowieka wpływa bezpośrednio na ciśnienie krwi, a przez to na krążenie...

Plan Pracy Szkoły

Plan Pracy Szkoły to dokument zatwierdzany i tworzony przez Radę Pedagogiczną.W artykule 70 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 roku znajdują się zapisy w kwestii opracowania i zatwierdzenia tego ważnego dokumentu.Jaki jest sens opracowania i...

Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły

Programy wychowawczo- profilaktyczne w szkołach to ważne dokumenty obrazujące pracę placówki w dziedzinie dydaktyki, wychowania i opieki.Są one integralną częścią programów dydaktycznych pracy nauczycieli w klasach szkolnych.Powinny stanowić również punkt wyjścia do...