Fabuła wychowania

Czy istnieją trudne dzieci, trudna młodzież? Od wielu lat rozgrywa się dyskusja na temat metod radzenia sobie z tak zwaną „Trudną młodzieżą, trudnym dzieckiem”. Tradycyjny i konserwatywny nurt w wychowaniu wciąż przyświeca wychowaniu dzieci zarówno w szkole, jak...

My

Kształtowanie osobowości człowieka odbywa się w relacji do innych i samego siebie. Pandemia pokazała jak ważne jest budowanie wspierającej się wspólnoty w szkole. Media społecznościowe obfitowały w wydarzenia online, które łączyły nauczycieli, uczniów i rodziców....

Dobrostan wychowawczy

Dobrostan wychowawczy wyraża się w inteligentnym wychowaniu. Bycie wpierającym rodzicem to droga, którą chce podążać każda mama i tata. W praktyce okazuje się jednak, że codzienność jest trudna. O co zadabać, aby wspierająco wychowywać własne dzieci? Rozwój,...

czego się wstydzisz mamo?

Dorosłość generuje kolejne rozterki natury osobistej każdego człowieka. Wchodzimy w role społeczne. Jedną z najważniejszych dla kobiety jest rola matki. Etap macierzyństwa, a właściwie etapy macierzyństwa to wyzwanie dla każdej z nas. Od wschodu do zachodu słońca...