Na orbitę rozwoju szkoły

Start rakiety lecącej w kosmos zawsze potrzebuje uwolnienia się z ziemskiego pola grawitacyjnego. Takie porównanie staje się również adekwatne w kontekście szkoły i jej rozwoju. Każdy dyrektor zadaje sobie pytanie, jakie działania podejmować, aby szkoła mogła się...

Kontekst zmiany

Co zrobić, żeby ulepszyć szkołę? To pytanie zadaje sobie nie jeden dyrektor, nauczyciel, rodzic, czy Organ Prowadzący. Pytanie jest również właściwe w przypadku centralnych zmian systemu oświaty. Każdej zmianie przyświeca jednocześnie cel, który wiedzie do świetlanej...

Edukacja w dobie kryzysu

Czy wiesz, co tak naprawdę oznacza słowo „kryzys”? Kryzys to nic innego jak „niebezpieczna szansa”, a swoją  etymologię słowo to zawdzięcza Chinom. Aby szkoła mogła się rozwijać, wymaga zmian. Każda zmiana związane jest z kryzysem. Robiąc krok naprzód, musisz czasem...

Wektory rozwoju szkoły.

Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia rewolucji uległy sposoby komunikowania się między ludźmi. Ma to ogromny wpływ na edukację, a przede wszystkim na pracę ludzi. Do momentu wejścia obecnych uczniów na rynek pracy świat zmieni się jeszcze bardziej, ponieważ...

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły.

Szkoła prowadzi działania, które prowadzą do jej rozwoju. Staje się ona zatem bardziej rozwinięta, lepsza, zmierza do sukcesu.Każdy kandydat na dyrektora szkoły musi opracować swoją koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki edukacyjnej.Wielu przyszłych dyrektorów...