Sens doskonalenia

Doskonalenie zawodowe zgodne z potrzebami szkoły jest obowiązkiem każdego nauczyciela i dyrektora szkoły. Mówi o nim zarówno Karta Nauczyciela, Ustawa Prawo Oświatowe, jak również szereg rozporządzeń wykonawczych. Jak doskonalić się z sensem, aby móc wykorzystać...

Edukacyjne tango

Technologia służy uczeniu się uczniów. W edukacyjnym tangu wciąż prowadzi jednak technologia. Zdalna edukacja dobitnie pokazała, że bez technologii nie jest możliwa edukacja uczniów. Ostatnia dekada rozwoju edukacji wskazuje technologię jako wiodącą w nauczaniu. Czy...

Jak komunikować cele uczenia się?

Jak skutecznie komunikować cele uczenia się? To pytanie, na które próbują odpowiedzieć efektywni nauczyciele. Trzy podstawowe elementy tzn. cele uczenia się, kryteria sukcesu i prezentacja zrozumienia materiału stanowią o sukcesie każdej lekcji. Sposób komunikowania...

5 kroków budowania odporności szkoły.

Szkoła w dobie koronawirusa potrzebuje odporności.  Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia nie jest możliwe bez psychicznego wsparcia uczniów i nauczycieli. Z emocjonalnym kryzysem boryka się cały świat.  W jaki sposób budować odporność w czasach epidemii? Poniżej...

Organizacja szkoły.

Szkoła jest organizacją uczącą się.Posiada ona cele, strukturę oraz jest powiązana wzajemnymi zależnościami z otoczeniem.Szkoła jest całością wielu elementów powiązanych ze sobą w ściśle określony sposób.Każdy odrębny element tej układanki pasuje do innego tworząc...